سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

کود دامی- کود مرغی

کود دامی یک کود آلی است که از فضولات مرغ‌های پرورش یافته در قفس‌ها یا سالن‌ها یا ادرار و مدفوع گاوها تولید می‌شود. این کود دارای مقادیر زیادی از عناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و روی است که برای رشد و تولید گیاهان ضروری هستند. استفاده از آن در کشاورزی مزایای زیادی دارد، از جمله:

  • بهبود ساختار و حاصلخیزی خاک با افزایش مواد آلی، ظرفیت نگهداری آب، هوادهی و تبادل کاتیون.
  • تأمین نیاز گیاهان به عناصر غذایی با رهاسازی تدریجی و پایدار در خاک.
  • زودرس‌تر شدن محصول با تحریک رشد روشنای و ریشه گیاهان.
  • کاهش هزینه‌های کشاورزی با جایگزین شدن با کودهای شیمیایی.
  • کاهش خطرات زیست‌محیطی با جلوگیری از آلودگی خاک و آب به عنصر نامطلوب.